Wreed en genadeloos gaat het Ebolavirus tekeer in de samenleving, onnoembaar leed veroorzakend. We zijn dan geneigd te vragen: ‘Waar is God?’ En als door angst gegrepen mensen naar wetgeving vragen, om muren op te trekken om de vreemdeling die verdacht en ongewenst is buiten te houden, kunnen we de vraag ‘Wat is er met de mensheid gebeurd?’ niet ontlopen.

Dan komt het kerstfeest en gedenken wij het geheim van Gods menswording. In zijn Zoon neemt God werkelijk een plaats tussen ons in. God ervaart de grimmigheid van tegenspoed, de pijn van afwijzing en doodsangsten. In Jezus loopt God op de weg van de wanhoop, doorkruist hij de woestijn van de verlatenheid en kleed hij zich als de verschoppeling die lijdt onder de pijn van uitsluiting.

God weet wat we doormaken als ons vaste geloof bedreigd wordt door twijfel. God begrijpt het als wij in het zicht van een slachting vanwege besmetting de vrucht van verbijstering eten en de wijn van hopeloosheid drinken. God ziet het als we aan de tafel van de angst blijven zitten en eerder gericht zijn op zelfbehoud dan op de eis tot naastenliefde.

De Ene, die in Jezus werkelijk God en werkelijk mens is, kent onze vreugde en ons verdriet. God heeft weet van de successen en van het falen die bij onze reis door dit leven horen. Door de menswording roept God ons om stil te staan bij het mysterie van goddelijke liefde, de gift van goddelijke mededogen en het wonder van de goddelijke genade.

‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’ (Joh. 1:14). Wij zijn niet alleen. De God die naar de aarde kwam om tussen ons in te wonen, en die is opgevaren naar de hemel nadat hij deel heeft gehad aan onze aardse bestaan, is nog steeds bij ons. Want in Jezus Christus hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4). We mogen overwinning ervaren te midden van tragedie en de hoop voeden als wij over het pad trekken dat gemarkeerd wordt tegenspoed. God die in Jezus dichtbij kwam is met ons.

Als we putten uit de bronnen die er in de mensgeworden en opgestane Heer voor ons zijn ondergaan wij het uitzichtloze bestaan van de ongelovige niet.

Neville Callam
Secretaris-Generaal
Baptist World Alliance